Rodinné domy, projekty a realizace

Moderní domy by měly nabídnout nejen kvalitní bydlení, ale především také splnit nároky na úspory energií. Aby byl rodinný dům co nejvíce úsporný, je potřeba využít moderní technologie topení, ohřevu vody a chlazení. Dnešní trh nabízí mnoho stavebních materiálů a technologií, které lze při realizaci rodinných domů využít. I díky nim se stává stavba rodinného domu stále dostupnější pro širší okruh stavebníků.

Domy lze rozdělit do několika kategorií:

Nízkoenergetické domy

Stavba nízkoenergetického domu nám zajišťuje především mnohonásobně nižší potřebu tepla na vytápění na rozdíl od v minulosti stavěných běžných rodinných domů. Nízkoenergetické rodinné se staly v poslední době velmi populární. Objekty tohoto typu se staví s vidinou nižších budoucích nákladů na provoz domu. Mezi to započítáváme náklady spojené s  vytápěním domu, ohřev teplé vody či používání klimatizace. Více o nízkoenergetických domech

Díky kvalitní tepelné izolaci použité v dostatečné tloušťce dochází k úsporám na obvodovém zdivu, proto není realizace nízkoenergetických domů výrazněji dražší než stavba běžného domu. Jako systém pro výstavbu nízkoenergetického domu lze využít i skeletový systém dřevostavby.

Pasivní domy

Pasivní dům si postupně nachází své příznivce i u nás, přestože jejich popularita stále nedosáhla té, jaké se dostává nízkoenergetickým domům. Výhody pasivních domů jsou ale zřejmé, takže stavbou rodinného domu v pasivním standardu nic nezkazíte. Pasivní domy se vyznačují hlavně nízkými náklady na vytápění. Ty se dokonce v lepších případech mohou blížit nule. Nízké náklady na vytápění objektu se projeví již od samotného počátku užívání stavby, takže se investice do pasivního domu vyplatí.  Více o pasivních domech

O pasivních domech se rozhodně nedá říci, že by byly módním výstřelkem poslední doby. Stavba pasivního domu je především v západních zemích záležitost prověřená mnohaletými zkušenostmi stavebníků. Výskyt pasivních domů je ale vidět po celém světě. Postupné snižování energetické náročnosti budovy bude i nadále prioritou ve stavebnictví a pasivní domy se postupně stanou standardem.

Důležitou věci před stavbou pasivního rodinného domu je vhodně navržený dům a s tím související kvalitně a do detailů provedený projekt neboli projektová dokumentace. Projektant musí zvolit vhodnou kombinaci zateplovacího systému a technologií pro vytápění objektu. Pasivní dům může být obalen 30 – 50 cm tlustou masivní tepelnou izolací. Celkovou energetickou bilanci budovy vylepšují při vhodně navržených oknech i tepelné zisky v zimě, které získáváme ze slunečního záření.

Dřevostavby – montované domy

Dřevostavby – jsou zdravé a pohodlné k bydlení, ale nabízejí i spoustu dalších předností. Dřevostavba se dá postavit velmi rychle. Na rozdíl od běžných staveb, které vznikají v řádu měsíců, lze dřevostavbu postavit za pár týdnů. Pro stavbu dřevostavby se využívají dřevěné či dřevotřískové panely a v případě roubenky nebo srubu to jsou opracované kmeny

Montované domy – jde o vhodnou volbu pro nízkoenergetické domy. V zimě má dřevo výborné izolační vlastnosti a v kombinaci s moderním zateplením zajistí dobré tepelně izolační parametry. Cena montované dřevostavby je příznivá, jelikož se ušetří nejen čas, ale i finance za zdící materiál maltové směsi, které u suché výstavby odpadají.

Projekty rodinných domů

Projekty domů a následné realizace musí být provedeny v souladu se všemi normami a současnou legislativou. Je tedy důležité pro zapracování projektové dokumentace oslovit projektanta, který nám technickou část provede. Projekty rodinných domů se dělí na individuální projekty, které jsou nám a našemu pozemku šity na míru a typové projekty rodinných domů, které si lze z katalou vybrat jako hotové řešení.

Typy projektové dokumentace

 • Projektová dokumentace pro stavební povolení – nutná pro získání stavebního povolení
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby – nutná k samotné realizaci rodinného domu

Projekt vám nemůže udělat kde kdo. Musí ho zpracovat autorizovaný projektant (inženýr či architekt), jenž má kulaté razítko a je tedy oprávněn k vypracování projektové dokumentace. I další činnosti související s následnou realizací, jako jsou technický dozor a odborné vedení, by měly vykonávat oprávněné osoby.

Typy nejčastěji se vyskytujících projektů

 1. Projekty rodinných domůdělí se na dva základní typy. Individuální projekt, který je navržen přesně podle našich požadavků nebo katalogový dům, který je už předem hotový.
 2. Typové projektyfirmy nabízejí svůj katalog domů, z kterého si můžeme vybrat z typových řad a různých stylů již hotových domů. Typový projekt s sebou přináší i výhodu v podobě nižší ceny a rychlejšího dodání.
 3. Projekty bungalovůprojekt bungalovu je velmi oblíbenou volbou mnoha investorů. Jedná se o bezbariérové řešení přízemního domu, který nám i ve stáří zajistí pohodlné bydlení.  Stavba bungalovu může být od malých rekreačních bungalovů po velký luxusní bungalov. Bungalovy se liší nejen dispozičně, ale například i střechou. Moderní bungalovy mají plochou střechu, klasické bungalovy mají valbovou nebo sedlovou střechu.
 4. Projekty nízkoenergetických domůprojekt nízkoenergetického rodinného domu je podkladem pro energeticky úspornou stavbu. Na rozdíl od běžné stavby má nízkoenergetický dům nižší spotřebu na vytápění budovy. Výhodou pořízení projektu nízkoenergetické stavby je tedy úspora energií v budoucí novostavbě.
 5. Projekty pasivních domůprojekt pasivního domu vyžaduje zvýšené znalosti projektanta v oblasti navrhování energeticky úsporných domů. Návrh pasivního domu není jednoduchou záležitostí, je potřeba vhodně skloubit jak konstrukční, tak technologické zařízení domu. Měli bychom si projekt pasivního domu nechat vypracovat od profesionála s referencemi spojenými s pasivními domy. K výstavě pasivního domu můžeme využít státních dotací z programu Nová Zelená úsporám.
 6. Projekty dřevostavebprojekt dřevostavby se odvíjí od skutečnosti, jaký systém zvolíme, respektive jaký zvolí zodpovědný projektant dřevostaveb. Dřevostavby jsou u nás stále populárnější a mají díky svým přednostem a výhodám mnoho příznivců. Projekty dřevostaveb jsou specifickou kategorií, proto bychom měli vyhledat projektanta, jenž má s navrhováním dřevostaveb zkušenosti.
 7. Projekty aktivních domů –  charakteristické pro aktivní domy je nulová spotřeba energie. Energie je naopak takovým domem vyráběna. Navrhnout rodinný dům jako aktivní je v našich klimatických podmínkách obtížnější záležitostí než se zdá, proto nestačí oslovit projektanta, jenž má zkušenosti pouze s běžnou výstavbou. Je potřeba dalších výpočtů a propočtů, aby dům splnil vše, co od něj očekáváme. Na ohřev vody může být použit solární kolektor, který se dá doplnit fotovoltaickými panely určenými k výrobě elektřiny. Na stavbu takového domu lze využít státních dotací.
 8. Projekty střechprojekt střechy je součástí projektové dokumentace nebo si ho můžeme nechat zpracovat samostatně. Stavební firmy občas nabízí, že v případě využití jejich realizačních služeb navrhnou střechu zdarma. Pokud si ale chceme provést střechu svépomocí nebo chceme mít vše pod naší kontrolou, necháme si udělat projekt střechy od odborného projektanta. Projekt střechy vyžaduje posouzení z hlediska statické a technické stránky.
 9. Projekty garáží –  garáž může být jako součást domu nebo samostatně stojící objekt. V takovém případě potřebujeme projekt garáže. Garáž může být navržena s plochou, sedlovou nebo třeba valbovou střechou. Pečlivý výběr si zaslouží také garážová vrata.

Rodinný dům – architektura

Moderní vzhled rodinného domu je častým požadavkem budoucích majitelů. K jeho návrhu je potřeba vyhledat architekta, jehož styl domů se nám líbí. To poznáme z předchozích referencí, jež převážná většina architektů prezentuje i online na internetu. Nejen vzhled ale dělá dům domem. Musíme dbát na provozně-technologické řešení, aby dům nevykazoval přemrštěné náklady při jeho budoucím užívání. Architektura rodinného domu by měla vycházet z místa, kde bude stavba stát. Její okolní prostředí naznačí, jak by měl dům vypadat, aby přespříliš nenarušoval stávající zástavbu. Více o architektuře

Interiéry rodinných domů

Kvalitu bydlení nám nezajistí vzhled domu, ale především vybavení obytných místností a  vůbec zařízení samotného interiéru. Rodinný dům by měl být zařízen dle zvyklostí a požadavků majitele, aby se v něm cítil spokojeně. Komfort bydlení zajistí i technická zařízení rodinného domu jako je topení, zařízení na ohřev vody či klimatizace. Více o interiérech

Stavba rodinného domu

Rodinný dům se může realizovat jako stavba domu svépomocí, realizace stavební firmou či firmami nebo stavba domu na klíč. Všechny varianty mají své klady a zápory a záleží na osobních preferencích investora, jakou cestou se vydá. Před stavbou domu si musíme nechat vypracovat projekt domu. S jeho pomocí se můžeme pustit do realizace, u který by neměl chybět stavební dozor, jenž dohlédne na to, že bude rodinný dům postaven bez závad. Odborné činnosti je lepší nechat profesionálům, kteří mají s moderními materiály a technologiemi zkušenosti. Více o stavbě domu

Tip: Máte zájem o projekt rodinného domu? Doporučujeme TOJAKO ateliér.