Pasivní domy

Okolo roku 2020 by měly být všechny novostavby provedeny jako pasivní. Proto už dnes nabírá trend pasivních domů velké obrátky a není nic výjimečného, když se investor pro dům v pasivním standardu rozhodne. V médiích jsou pasivní domy také často prezentovány především díky jejich levnému provozu, a tak se do povědomí laické veřejnosti dostávají čím dál více.

Co pro nás pasivní dům znamená? Jelikož se ceny za energie neustále zvyšují, je potřeba u rodinného domu hledět na jeho energetickou náročnost z hlediska provozu domu. V reakci na zahraniční trendy a různé zákony se tedy přistupuje k výstavbě energeticky úsporných domů, mezi které lze pasivní rodinné domy zařadit.

Co je to pasivní dům

Spotřeba energie na vytápění pasivního domu se udává v rozmezí 5 – 15 kWh/m2 obytné plochy. Pasivní domy se řadí do kategorie energeticky úsporných staveb, které snižují provozní náklady rodinného domu. Jako konstrukce pasivního domu se volí zděná stavba z tvárnic, dřevostavba nebo skeletový systém.

Důležitým prvkem u pasivního domu je pečlivě vypracovaný projekt rodinného domu se všemi příslušnými detaily a propočty. Je důležité navrhnout vhodnou kombinaci tvořící vytápěcí systém a zateplovací technologie. Pasivní rodinné domy mají tepelnou izolaci obvykle o tloušťce 30 – 50 cm. Není výjimkou i silnější. Pasivní domy pracují s obnovitelnými zdroji energie. V zimních měsících se využívá k čerpání tepelných zisků sluneční záření. Tím se zlepšuje energetická bilance budovy.

Stavba pasivního domu

Stavba pasivního domu navazuje na v ČR už podstatněji rozšířenější stavbu nízkoenergetického domu. Pasivní rodinné domy však mají ještě nižší náklady na vytápění a v některých případech se mohou blížit až k nule. Nízká cena za topení představuje úspory, které nám zvýší úspory již od počátku bydlení v pasivním domě, takže se dá říci, že se stavba pasivního domu určitě vyplatí.

Cena pasivního domu

Samotná stavba pasivního rodinného domu není o tolik náročnější a dražší než stavba běžného domu. Orientačně se udává cena zhruba o 10% vyšší, než je tomu u běžného domu. Záleží však na použitých technologických zařízeních v pasivním domě, které mohou rozpočet navýšit.

Tip: Máte zájem o projekt rodinného domu? Doporučujeme TOJAKO ateliér.